BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

100-lecie Powstania Śląskiego

 „Częstochowo! Górny Śląsk woła o pomoc! Po długich walkach i niewoli powstał lud polski, lud roboczy na Górnym Śląsku” – pod takim niezwykle wymownym hasłem ukazał się “Goniec Częstochowski” z 22 sierpnia 1919 r. Pomimo zasadniczych rozbieżności pomiędzy poczuciem pewnej odrębności w stosunku do Śląska, która tkwi w częstochowianach do dnia dzisiejszego, w okresie powstań zdawano sobie sprawę, że Polska Niepodległa bez Śląska będzie miała ogromny problem w istnieniu i rozwoju. W czasie powstań śląskich społeczeństwo naszego miasta mocno angażowało się w działania na rzecz przyłączenia Śląska do Polski. We wspomnianym “Gońcu Częstochowskim”  pojawiła się również informacja o utworzeniu „Komitetu Niesienia Pomocy dla Górnego Śląska”. W skład komitetu weszli m.in. prezydent miasta Aleksander Bandtkie-Stężyński, wiceprezydent Antoni Januszewski i wielu wybitnych częstochowian – Stanisław Nowak z żoną czy Halina Płodowska –  córka państwa Biegańskich.            
100 – lecie film