BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!

W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

W dniach od 25 do 28 września 2020r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli języków obcych w ramach Europejskiego Dnia Języków.

Były gry i zabawy multimedialne, kalambury i wiele innych zabaw.

Europejski Dzień Języków