BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

83. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Posłuchaj artykułu

W związku z organizowaną w dniu 12 maja br. o godz. 11.05 uroczystością z okazji 83. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego  zapraszamy do udziału uczniów i rodziców w obchodach miejskich na Placu Biegańskiego. W programie uroczystości znajduje się Koncert Pieśni Legionowych w wykonaniu chóru “Basilica Cantas”.