BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

87. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Posłuchaj artykułu

            12 maja 2022 roku klasa IVa wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 87. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacje władz samorządowych Częstochowy złożyły wiązanki pod pomnikiem Marszałka na placu Biegańskiego. Następnie w sali reprezentacyjnej Ratusza odbyły się zajęcia dla najmłodszych pod hasłem „Moje spotkania z Marszałkiem Piłsudskim i historią rodzinną”. Dzieciom wręczono pamiątkowe repliki guzików Marszałka.

Podczas spotkania od Częstochowskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP statuetki otrzymali zasłużeni dla edukacji historycznej i regionalnej pedagodzy i wychowawcy. Wśród nich znalazła się także nasza Pani Dyrektor, Anna Dymek. Statuetkę wręczali: Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Urzędu Miasta Częstochowy, Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Tomasz Szczygłowski – Prezes Częstochowskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP.

         Jako szkolna społeczność jesteśmy niezmiernie dumni, ponieważ statuetka przyznana została za działania mające na celu rozpowszechnianie, wspieranie i budowanie inicjatyw związanych z edukacją historyczną i regionalną.