BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Akademia Młodego Kręgosłupa

Szanowni Rodzice,

            Centrum Rehabilitacji EKOVITA informuje, że w szkole do której uczęszczają Państwa dzieci prowadzone są bezpłatne badania w zakresie wczesnego wykrywania wad postawy.

            Pierwszy etap projektu „Akademia Młodego Kręgosłupa” przewidziany na ten rok szkolny jest w trakcie realizacji. Część dzieci została już przebadana  przez pielęgniarkę szkolną. 

            Rodziców, którzy w „KARCIE OCENY POSTAWY CIAŁA” swojego dziecka, mają zaznaczone nieprawidłowości, prosimy o kontakt z placówką EKOVITA w celu ustalenia terminu bezpłatnej konsultacji lekarskiej. tel. 34 365 50 89 wew. 20  lub 609 808 099

W ramach projektu wizyty realizują specjaliści rehabilitacji medycznej :lek. Ewa Szyma, lek. Marta Grabara. Badania lekarskie prowadzone są z pełną diagnostyką.

            Rodziców, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji uczestnictwa, a chcieliby aby dziecko zostało objęte pragramem badań prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów do pielęgniarki szkolnej, w najszybszym możliwym terminie.

Warunkiem przystąpienia do programu jest pisemna zgoda opiekuna/ rodzica dziecka.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

Ankieta uczestnika

Oświadczenie uczestnika

http://ekovita.net