BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

AKCJA czytelnicza Włącz poezję” dla uczniów klas 5-7

Posłuchaj artykułu

Temat: Edukacja czytelnicza „Wiosna, wiosna, ach to Ty”- gobeliny słowne, czyli wiersze z wycinków” w ramach Święta Poezji 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także Święto Poezji, jego celem jest zachęcanie do czytania poezji a nawet tworzenia własnych wierszy. Główne obchody Międzynarodowego Dnia Poezji odbywają się w Paryżu. W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Poezji przypada na 21 marca (sobota) Czytaj więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Poezji

Biblioteka szkolna zaprasza do WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ „WŁĄCZ POEZJĘ” 

Zadanie polega na stworzeniu utworu poetyckiego z kolorowych wycinków gazet. Do wykonania pracy uczniowie potrzebują starych czasopism, ulotek reklamowych, kolorowych kartek, nożyczek, kleju oraz inwencji twórczej.Wskazane jest, żeby teksty poruszały tematykę związaną z wiosną. Prace w formacie 1 lub 2 kartek bloku rysunkowego

Wiersze z wycinków można zobaczyć na stronie:

Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz nagrodzone niespodziankami. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: inwencja własna, kreatywność, siła przekazu dla odbiorcy.

Prace (zdjęcie pracy lub scan) należy przesłać drogą elektroniczną: bsp38@wp.pl W e-mailu leży podać imię, nazwisko, klasę ucznia. Termin przyjmowania prac upływa 31 marca. 

Iwona Tutak