BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci

Szanowni Państwo,

Już czwarty rok jest realizowany Program Polityki Zdrowotnej, który jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy

  1. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” .

Celem Programu jest zbudowanie właściwej opieki w miejscu nauki i zamieszkania uczniów chorych na astmę i alergię.

Zarządzanie zdrowiem tych dzieci jest trudne i wymaga szerokiej współpracy nauczycieli, pielęgniarek szkolnych, rodziców i lekarzy.