BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci

Posłuchaj artykułu

Szanowni Państwo,

Już czwarty rok jest realizowany Program Polityki Zdrowotnej, który jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy

  1. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” .

Celem Programu jest zbudowanie właściwej opieki w miejscu nauki i zamieszkania uczniów chorych na astmę i alergię.

Zarządzanie zdrowiem tych dzieci jest trudne i wymaga szerokiej współpracy nauczycieli, pielęgniarek szkolnych, rodziców i lekarzy.