BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Bańki Miłości

Posłuchaj artykułu

Z A P R O S Z E N I E

 

Dnia 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13,00 na Placu Biegańskiego

w Częstochowie odbędzie się Happening z okazji

Światowego Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

pod patronatem

Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Kampanią na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa

 

Zapraszają dzieci, młodzież szkolną z rodzicami oraz wszystkich mieszkańców na:

Promocję Książek dotykowych od godz. 12.00

Oprócz wspólnego puszczania baniek, będą promowane książki dotykowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących przez Bibliotekę Publiczną im. Władysława Biegańskiego w  Częstochowianie i Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Polskiego Związku Niewidomych

Bańki Miłości od godziny 13.00 do ostatniej bańki

Dzień ten ma charakter akcji społecznej na celu zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci. Akcja ma również na celu wspieranie dziecka, głównie w sytuacji indukowania u niego negatywnych emocji, postaw i przekonań wobec drugiego rodzica, oraz chęć wsparcia działań uświadamiających społeczeństwo o negatywnych skutkach działań, wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Wspólnie puszczane baniek mydlanych symbolizuje miłość, która wznosi nas tak jak wznoszą się bańki mydlane i która nie może być przerywana, tak jak to się dzieje na skutek alienacji rodzicielskiej.