BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Bezpieczeństwo przede wszstkim

Posłuchaj artykułu

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. W ramach edukacji w tym kierunku, 4 kwietnia uczniowie klas III uczestniczyły w spotkaniu z Policjantkami Komendy Miejskiej w Częstochowie.

Młodszym uczniom naszej szkoły panie Policjantki przedstawiły i omówiły zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat właściwego zachowania podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych i odpowiedniego oznakowania swojego ubioru oraz roweru po zmroku. Panie Policjantki zaprezentowały naszym uczniom oryginalną prezentację multimedialną dotyczącą właściwego zachowania pieszych. Na koniec dzieci miały możliwość zadania pytań pani Policjantce i obejrzenia ciekawego filmiku o pracy  Policji.