BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Biblioteka. Oczywiście!

Posłuchaj artykułu

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2017 odbyła się pod hasłem:”Biblioteka. Oczywiście!”; pragnąc, by Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy. Biblioteka szkolna przygotowała z tej okazji kilka różnorodnych wydarzeń.

8 maja, w dniu Święta Bibliotekarza i Bibliotek przeprowadzono zajęcia czytelnicze pt. „W krainie wiosennego wietrzyku” dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Zajęcia odbyły się w bibliotece szkolnej, przybliżono dzieciom funkcjonowanie biblioteki szkolnej. Dla wszystkich czytelników dokonujących wypożyczeń w dniu Bibliotekarza czekała słodka niespodzianka. Wykonano gazetkę okolicznościową promującą święto – „Tydzień Bibliotek 2017”
10 maja, Klub Czytelniczy odwiedził wychowanków Przedszkola nr 38, było to spotkanie podsumowujące cykl zajęć czytelniczych realizowanych w ramach projektu CEO „PoczytajMY”.
12 maja, p. Anna Wójcik i p. Iwona Tutak przeprowadziły Szkolny Konkurs „Mistrz wzorowego czytania”. Uczestnicy konkursu – uczniów klas 1-3, czytali fragmenty książek: „Księżniczka na ziarnku grochu”, „W stadninie koni”, „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. W trakcie czytania zwrócono uwagę na: płynność i bezbłędność, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
Święto bibliotek zaakcentowano również na VIII Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej, podczas której pani Iwona Tutak zaprezentowała referat na temat „Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece”.
19 maja, delegacja uczniów wraz z p. Iwoną Tutak wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Katowic. Zajęcia warsztatowe w Bibliotece Śląskiej i TVP3 w Katowicach zorganizowane zostały w ramach projektu z zakresu oświaty i edukacji współfinansowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Częstochowie.
Akcja miała na celu zainteresowanie książką oraz podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji.
Info Iwona Tutak

https://goo.gl/photos/MyyVzHoF35MvWQCY6