BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Bonan matenon! / Dzień dobry!

Język esperanto żyje! Idea Ludwika Zamenhofa, patrona naszej szkoły, okazuje się wciąż jednoczyć ludzi, niezależnie od wieku, poglądów i wyznania. Udowodnili to nasi goście, Związek Esperantystów. W ubiegłą sobotę, 9 października, odwiedzili oni mury SP38. Powitani zostali wesołym okrzykiem uczniów: „Bonan matenot”, co w języku esperanto oznacza „Dzień dobry”. Goście mieli okazję zobaczyć przygotowany na tę okazję występ. Koło teatralne, posługując się wyrazistą symboliką, ukazało na scenie zagubienie wśród wielonarodowego tłumu, który nie jest w stanie porozumieć się. Barierą jest język. Każdy stanowi osobną planetę, która mija inne, skupia się jedynie na sobie, gdyż brak im wspólnej płaszczyzny językowej. Ludwik Zamenhof łączy wszystkich poprzez wspaniały dar dla ludzi – esperanto – język ponad podziałami, język, który daje możliwości, by zburzyć mury nieporozumień. Goście z radością przyjęli przygotowaną niespodziankę i sami odwdzięczyli się w wyjątkowy sposób. Zainicjowali wspólne śpiewanie pieśni w języku esperanto, nauczyli młodzież swoich tradycyjnych tańców i podarowali szkole lektury przetłumaczone na język esperanto. Najwspanialsze jednak było to, że pomimo różnicy pokoleń, mogliśmy obserwować, jak zacierają się granice, gdy starsi toczą interesujące dyskusje z naszymi uczniami, dzielą się swym doświadczeniem i przeżyciami, z ciekawością słuchają wypowiedzi młodzieży. To spotkanie na długo zostanie w naszych sercach. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie. Nasze drzwi zawsze są dla Was otwarte!