BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Być bohaterem – o dzieciach, które zmieniły świat

4 stycznia 2024 r. uczniowie klasy VI B pod opieką pani Anny Szczekockiej oraz nauczyciela-bibliotekarza, pani Joannay Siedleckiej, uczestniczyli w zajęciach zaprojektowanych przez panią Katarzynę Kucharzewską (Biblioteka RODN WOM w Częstchowie) na podstawie książki Artura Maciaka Mali bohaterowie: dzieci, które zmieniły świata.

Podczas spotkania wykorzystano metodę biblioterapii. Biblioterapia to taki sposób pracy z książką, dzięki czytelnik utożsamia się z bohaterem lub przedstawioną sytuacją któremu poprzez odpowiednio dobrane teksty. Jest to rozmowa z czytelnikiem poprzez literaturę. Według założeń twórców tej metody książki są „literackim plastrem” na współczesne problemy każdego człowieka. Odpowiednio dobrane teksty terapeutyczne służą jako wzorzec konkretnych zachowań, wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą pozytywnego myślenia, oswajają z osobami, przedmiotami, czy sytuacjami wzbudzającymi lęk, wskazują możliwości rozwiązywania trudności i problemów, odprężają i wyciszają emocje.

Uczestnicząc w tej lekcji uczniowie poznali odpowiedź na pytanie: czy dziecko może wpłynąć na rząd, państwo, dorosłych? Owszem, dzieci umieją walczyć o swoje sprawy, potrafią też nakłonić dorosłych, by angażowali się w ważne akcje i odnoszą duże sukcesy na tym polu. Poznanie działalności niezwykłych młodych ludzi, którzy swoją postawą wpływali i nadal wpływają na poprawę warunków życia dzieci na całym świecie i są ich nadzieją na lepsze jutro nauczyło szóstoklasistów tolerancji, odwagi bycia sobą oraz dążenia do realizacji swoich celów.