BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Aktualności

Lato w mieście 2020

Półkolonie w naszej szkole dla dzieci w wieku 7 -12 lat Dwa turnusy Karta zgłoszenia 06.07 – 17.07.2020 r 20.07 – 31.07.2020 r Oferujemy:  Dwutygodniowe turnusy (Każdy turnus to maksymalnie 14 dzieci), 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem weekendów): dla dzieci 7-12 lat w godzinach 8:00 -16:00  zajęcia w szkole […]

Świetlica

Zasady rekrutacji do świetlicy 2020/2021

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 38 w roku szkolnym 2020/2021  Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców,  prawnych opiekunów i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisje Kwalifikacyjną.    Każdy z rodziców/prawnych opiekunów/ chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do złożenia KARTY ZGŁOSZENIA […]

sp38

Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY LATA PRZEDWOJENNE Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie mieści się przy ul. Sikorskiego 56. To jedna z najstarszych szkół w tym mieście. Jej historia sięga 1919 roku kiedy to najprawdopodobniej została powołana do życia jako Szkoła Powszechna Nr 1. Nie miała wtedy swojej siedziby. Lekcje odbywały się w […]