BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Uczniowie

slide

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK, działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem jego działalności, jest aktywizacja środowiska uczniów i nauczycieli w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym poprzez: Uczniów zainteresowanych wolontariatem, zapraszamy do kontaktu z opiekunami:p. Alicją Kowal i p. Agnieszką Krzypkowską

slide

Konkursy przedmiotowe

Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowane są regulaminy konkursów przedmiotowych. Proszę o zapoznanie się chętnych uczniów i zgłaszanie do nauczyciela przedmiotu. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie na zasadzie dobrowolności. Regulaminy

slide

Elektroniczne wersje podręczników

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne. Zachęcamy do korzystania! Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o […]

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Organizowane przez kuratoria oświaty konkursy przedmiotowe co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych. Sprzyjają pogłębianiu wiedzy, rozwijają zainteresowania i twórcze myślenie. Co więcej,  otwierają drzwi do przyszłości.  Zdobycie tytułu laureata daje pierwszeństwo w przyjęciu do  wybranej przez ucznia szkoły ponadpodstawowej. Droga ta nie jest łatwa. Wymaga talentu, wiąże […]

slide

Konkursy przedmiotowe dla uczniów

Harmonogram konkursów przedmiotowych- etap szkolny lp Przedmiot Termin 1 Język polski 18.10, godz. 13.40 2 Matematyka 19.10, godz. 13.40 3 Język angielski 20.10, godz. 13.40 4 Historia 21.10, godz. 13.40 5 Biologia 22.10, godz. 13.40 6 Geografia 25.10, godz. 13.40 7 Chemia 26.10, godz. 13.40 8 Fizyka 27.10, godz. 13.40 […]

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – nabór 2021/2022

Do 8 października trwa nabór uczniów klas 6, 7 i 8 na zajęcia Koła Informatycznego na rok szkolny 2021/2022 w ramach realizacji grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do realizatora grantu Rafała Ostrowskiego. W przypadku większej ilości chętnych kryterium naboru będą oceny z informatyki z poprzedniego […]