BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Dęby Pamięci

W dniu 13 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach 83 rocznicy zbrodni katyńskiej, składając hołd przy pamiątkowych płytach zmarłych oraz uczestnicząc w uroczystościach wraz ze sztandarem szkolnym. Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Dyrektor Anna Dymek oraz Pan Konrad Dawid.