BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Dni wolne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.     Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r. (2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2.       Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3.       Zakończenie I semestru 26.01.2018 r.
4.       Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

pomorskie, śląskie.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe ji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

5.       Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.(podstawa prawna:) § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6.       Zakończenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
7.       Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2017/2018

– 02.05.2018 r

– 01.06.2018 r.

–  rekolekcje wielkopostne (data zostanie podana w późniejszym terminie)

Skip to content