BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Działaj z imPETem

Posłuchaj artykułu

Organizatorem Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” jest Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Program realizowany jest w ramach Kampanii „Działaj z imPETem!”, której Inicjatorami jest czterech wiodących producentów branży FMCG: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. a Organizatorem Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa. 

Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce.

Celem Programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET a także ich recyklingu. Butelki PET odpowiednio zagospodarowane mogą otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Szkoła przystąpiła również do konkursu organizowanego. W ramach projektu, polegającego na stworzeniu Eko – Kącika z impetem w świetlicy szkolnej szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://dzialajzimpetem.pl/konkurs/

Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej nr 38 jest wychowawca świetlicy Agnieszka Krzypkowska