BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – Pamiętamy! – podsumowanie

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa przystąpiła do realizacji, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty, projektu: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – Pamiętamy!”, mającego na celu upamiętnienie 40. rocznicy tegoż, jakże ważnego wydarzenia dotyczącego najnowszej historii Polski.

Strajki załóg górnośląskich oraz zagłębiowskich zakładów pracy podjęte w grudniu 1981 r. zajmują wyjątkowe miejsce w ogólnopolskiej panoramie sprzeciwu i oporu społecznego wobec wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego. Do rangi symbolu urosło również brutalne stłumienie z użyciem broni palnej strajku górników Kopani Węgla Kamiennego ,,Wujek” w Katowicach. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat tamtych wydarzeń. Jego realizacja odbywała się poprzez:

a) przygotowanie przed wejściem do pracowni historycznej gazetki upamiętniającej obchody 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

b) wykonanie gazetki „Moja Ojczyzna – mój region w okresie stanu wojennego”

c) pokaz filmu „Nie zabierajcie Mamy – film dokumentalny”,

d) wykorzystanie na lekcjach historii materiałów tekstów źródłowych pochodzących z tego okresu. dotyczących Grudnia 1981 r. i Stanu Wojennego,

e) wysłuchanie wykładu: Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność” oraz „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”

f) udział uczniów naszej szkoły w konkursach:

  •            w konkursie literackim „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”

Nasi uczniowie odwiedzili częstochowską siedzibę “Solidarności” oraz wzięli udział w spotkaniu z Panią Anną Rakocz – legendarną działaczką związku i z jedną z głównych bohaterek filmu “Nie zabierajcie mamy”

Zainteresowanym osobom polecamy dodatkowo strony internetowe:

www.13grudnia81.pl

http://pamiec81.pl/

Patronat nad projektem objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska