BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Godzina kodowania

Tydzień kodowania 4-10 grudnia 2017r.

Uczniowie Naszej szkoły pod przewodnictwem nauczyciela Rafała Ostrowskiego przez cały tydzień na lekcjach informatyki będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie Godzina Kodowania. Każdy aktywny uczeń otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Godzina Kodowania organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej  jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce. Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie. Ta inicjatywa nie jest ograniczona tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym wieku. Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne, czy też w zakresie programowania.

Mottem na stronie https://code.org. jest:

Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki
Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania.

Cele Godziny Kodowania

Pierwotnie, celem tej inicjatywy było przybliżenie uczniom informatyki w formie łamigłówek z postaciami z ich gier i zabaw, których rozwiązanie polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków. Oferta łamigłówek i kursów jest obecnie bardzo bogata, dzięki propozycjom wielu partnerów, takich jak Microsoft, czy Disney.

W Polsce, dzięki zabiegom środowiska informatyków, od września 2017 roku programowanie zostało włączone do przedmiotu informatyka, którym są objęci wszyscy uczniowie od pierwszej do ostatniej klasy w szkole. Łamigłówki udostępniane w ramach Godziny Kodowania są bardzo interesującym i wciągającym wprowadzeniem do programowania, a inne aktywności oferowane przez tę inicjatywę mogą służyć do dalszego rozwijania umiejętności programowania, jak i zgłębiania metod informatyki i jej zastosowań. O wielkiej popularności tego środowiska łamigłówek i aktywności w Polsce mogą świadczyć zamieszczone obok statystyki.

https://photos.app.goo.gl/ByKaDP4qH8SQi9432

Skip to content