BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Godzina kodowania

Posłuchaj artykułu

Tydzień kodowania 4-10 grudnia 2017r.

Uczniowie Naszej szkoły pod przewodnictwem nauczyciela Rafała Ostrowskiego przez cały tydzień na lekcjach informatyki będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie Godzina Kodowania. Każdy aktywny uczeń otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Godzina kodowania

Godzina Kodowania organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej  jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce. Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie. Ta inicjatywa nie jest ograniczona tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym wieku. Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne, czy też w zakresie programowania.

Mottem na stronie https://code.org. jest:

Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki
Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania.

Cele Godziny Kodowania

Pierwotnie, celem tej inicjatywy było przybliżenie uczniom informatyki w formie łamigłówek z postaciami z ich gier i zabaw, których rozwiązanie polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków. Oferta łamigłówek i kursów jest obecnie bardzo bogata, dzięki propozycjom wielu partnerów, takich jak Microsoft, czy Disney.

W Polsce, dziÄ™ki zabiegom Å›rodowiska informatyków, od wrzeÅ›nia 2017 roku programowanie zostaÅ‚o wÅ‚Ä…czone do przedmiotu informatyka, którym sÄ… objÄ™ci wszyscy uczniowie od pierwszej do ostatniej klasy w szkole. Åamigłówki udostÄ™pniane w ramach Godziny Kodowania sÄ… bardzo interesujÄ…cym i wciÄ…gajÄ…cym wprowadzeniem do programowania, a inne aktywnoÅ›ci oferowane przez tÄ™ inicjatywÄ™ mogÄ… sÅ‚użyć do dalszego rozwijania umiejÄ™tnoÅ›ci programowania, jak i zgÅ‚Ä™biania metod informatyki i jej zastosowaÅ„. O wielkiej popularnoÅ›ci tego Å›rodowiska Å‚amigłówek i aktywnoÅ›ci w Polsce mogÄ… Å›wiadczyć zamieszczone obok statystyki.

https://photos.app.goo.gl/ByKaDP4qH8SQi9432