BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

II edycja Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

Posłuchaj artykułu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie zaprasza do realizacji II edycji Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej “Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Celem programu jest zapobieganie używania wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia wolnego od nikotyny. Program stawia na aktywny udział uczniów, co sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w życiu codziennym. Program zakłada określone czynności dla ucznia, rodzica oraz nauczyciela. Realizatorzy programu otrzymają materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz rodzicami.