BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Jak się kręci świat pieniądza

Posłuchaj artykułu

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zapraszają uczniów częstochowskich szkół podstawowych do udziału w Miejskim Konkursie „Jak się kręci świat pieniądza” pod patronatem Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Dariusza Jadczyka – Prezesa Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie.

Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna oraz finansowa dzieci
i młodzieży, w oparciu o materiały przekazane do szkół przez Regionalną Organizację Pracodawców w Częstochowie – książka „Świat pieniądza”, scenariusze lekcji opracowane w oparciu o wymienioną  książkę, zalecaną literaturę, wskazane źródła internetowe oraz warsztaty tematyczne dotyczące podstaw bankowości i finansów przeprowadzonych przez pracowników banków.

Regulaminy zostaną również zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie www.sod.edu.pl.