BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Język Furtką do Europy

Posłuchaj artykułu

 

W latach szkolnych 2015-2017 nasza szkoła realizowała projekt: „Język Furtką do Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w skrócie POWER.
Cel projektu “Język Furtka do Europy” to podniesienie jakości pracy szkoły poprzez działania w czterech obszarach: podniesienie kwalifikacji nauczycieli, umiejętności językowych, zwiększanie wymiaru europejskiego szkoły poprzez udział w kolejnych projektach międzynarodowych, oraz zastosowanie nowoczesnych technik, metod i technologii w nauczaniu.

Podczas wakacji 2016 i 2017 nasza kadra szkoliła się w międzynarodowych ośrodkach w Wielkiej Brytanii i na Malcie, podnosząc swój poziom języka, oraz uaktualniała wiedzę z zakresu najnowszej metodyki. Dzięki temu, mogliśmy także przeszkolić Grono Pedagogiczne. Dzięki takiej wymianie doświadczeń już teraz wprowadzamy nowe rozwiązania i metody pracy, aby uczyć lepiej i efektywniej. Podnosimy poziom językowy, aby jeszcze aktywniej uczestniczyć w kolejnych projektach międzynarodowych.
Odbywają się także kolejne szkolenia Rady Pedagogicznej.
W wyniku realizacji projektu, nasi nauczyciele i uczniowie nawiązali współpracę z rówieśnikami w Polsce i za granicą w ramach programu eTwinning realizując projekt: ‘Lets Play Together’.
Wszyscy uczniowie mogą też korzystać z nowego oprogramowania do tablic interaktywnych, które już teraz uatrakcyjnia zajęcia na większości przedmiotów. Udało się nam zakupić nowy projektor, który umożliwił korzystanie z nieczynnej dotąd tablicy multimedialnej, oraz uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć dla kolejnej grupy naszych uczniów. Zakupiliśmy także drukarkę, dzięki której możemy upowszechniać wyniki naszej pracy z uczniami, prezentować ich projekty i nowe umiejętności wykorzystywania nowych technologii w uczeniu się języka.
Jako wynik naszej pracy i w celu upowszechniania rezultatów naszego projektu “Język Furtka do Europy” powstała strona: SP38powerprojekt, abyśmy mogli wszyscy mogli uczyć się języka i upowszechniali wyniki naszej pracy. Zachęcamy naszych uczniów i rodziców do odwiedzania tej strony, korzystania z linków i przydatnych pomysłów na to, jak jeszcze przyjemniej uczyć się języka angielskiego!

Linki dla uczniów:
Informacja o kursie i materiałach z kursu:
Informacje o kursie i materiały
Informacje o kursie i materiały cd.

Strona internetowa z materiałami dla uczniów
Blog

Katarzyna Woźniak