BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

1.      

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.       Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r. (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3.       Zakończenie I semestru 25.01.2019 r.
4.       Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r. śląskie.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe ji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

5.       Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019 r.
6.       Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r. (podstawa prawna:) § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
7.       Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
8.       Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

– 02.11.2018 r.

– 15,16,17.04.2019 r. (egzamin ósmoklasistów)

– 02.05.2019 r.

– 07.06.2019 r.