BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

      Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 20189r.    2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Zakończenie I semestru 10.01.2019 r.
  Ferie zimowe 13  – 26 stycznia 2020 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe ji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
  Egzamin ósmoklasisty 21,22,23 kwietnia 2020 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.(podstawa prawna:) § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Zakończenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2019/2020

– 02, 03, stycznia 2020r.

21, 22, 23  kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasistów)

– 12.06.2020 r.

Skip to content