BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Kampania Białych Serc

Posłuchaj artykułu

Nasza szkoła wzięła udział w XVII Kampanii Białych Serc, która objęła swym zasięgiem całą Polskę. Jest to Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy, który ma na celu propagowanie życia w trzeźwości. Kampania jest także reakcją na rosnącą liczbę osób uzależnionych i poświęcona została ofiarom uzależnień oraz przemocy. W roku 2021 przyświeca jej hasło „Od piwa nie tylko głowa się kiwa”.

Uczniowie naszej szkoły, wraz z nauczycielami i wychowawcami, licznie wzięli udział w kilku akcjach proponowanych przez Kampanię. Część klas uczestniczyła w Marszu Białych Serc – pokojowym i zjednoczonym proteście przeciwko narkotykom i przemocy. Uczniowie robili wówczas symboliczny hałas, a filmiki z tej akcji zostały opublikowane w internecie. Wszyscy mieli przypięte białe serca, a w rękach trzymali białe balony – na znak integracji z ideą. Starsze klasy wzięły udział w ogólnopolskiej debacie „Młodzi o Młodych”, podczas której rozwinięty został temat uzależnień, padały pytania i wyczerpujące odpowiedzi w tym zakresie. Podczas lekcji etyki przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne, które poruszały temat szkodliwości alkoholu dla ludzkiego organizmu i życia. Efektem rozważań stały się plakaty z motywem białego serca, które teraz ozdabiają korytarze naszej szkoły.

Cała szkolna wspólnota zjednoczyła się w akcji Biała Łapka, która wspierała bezdomne zwierzęta mieszkające w schroniskach. Zbieraliśmy karmę, koce dla psów na zimowy okres i inne niezbędne akcesoria. Zebrane przedmioty przekazane zostały Fundacjom „Psia Duszka” oraz „Częstochowskie Koty do Adopcji”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym. Warto być świadomym człowiekiem i podejmować mądre życiowe decyzje. Warto pomagać.

Zapraszamy do galerii zdjęć.