BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Kangur Matematyczny 2022

Szanowni Państwo

 17 marca 2022 roku o godz. 9:00 po raz XXXI odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”  (termin konkursu nie powinien ulec zmianie)

Wpisowe za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika. Każdy uczestnik, który wpłacił wpisowe do konkursu otrzymuje zabawkę logiczną „Zaplątany kangurek”. Termin zgłaszania do konkursu od 2 stycznia 2022 do 10 lutego 2022 roku.
Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczeń bierze udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna.
Zgodnie z decyzją kuratora zdobycie tytułu finalisty lub laureata nie będzie wpisywane na świadectwie szkolnym.
Wpisowe proszę wpłacać do nauczycieli matematyki naszej szkoły lub organizatora szkolnego.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zdrowotną w kraju o wszystkich zmianach organizacyjnych będą państwa informowani.

Organizator szkolny
Ewa Szelecka