BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Klasy I-III powrót do zajęć szkolnych

Posłuchaj artykułu

Drodzy Rodzice w związku z informacją MEN, planujemy przygotować się do powrotu uczniów klas I-III od 25 maja. W związku z tym wychowawcy klas będą zbierać informację od Państwa dotyczącą gotowości udziału w zajęciach szkolnych. Ci Państwo którzy zadeklarują chęć powrotu proszeni są o wypełnienie wniosku i przekazanie go w formie elektronicznej do wychowawcy klasy.

Wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa