BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Komunikat

Posłuchaj artykułu

Drodzy Rodzice,

W związku z zarządzeniem w dniu dzisiejszym ewakuacji uczniów i pracowników Naszej szkoły, chcemy poinformować, że wezwane służby po sprawdzeniu Szkoły nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości ani żadnych środków, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu naszym uczniom. 

Zarządzenie ewakuacji było konsekwencją złego samopoczucia u kilku uczniów. Do uczniów wezwano pogotowie, które wezwało kolejne służby. Są to standardowe procedury, które funkcjonują w Naszej szkole i mają przede wszystkim na celu zadbanie o bezpieczeństwo Naszych uczniów.

Szkoła została poinformowana, że dwoje uczniów, którzy w dniu dzisiejszym mieli torsje, już wcześniej mieli objawy chorobowe. W dniu dzisiejszym odbyła się również kontrola Sanepidu, która nie stwierdziła żadnych uchybień. 

Ewakuacja przebiegła w sposób bardzo sprawny co zostało zauważone przez Straż Pożarną.

Jednocześnie informujemy, że informacje podane w lokalnych mediach mogą wprowadzić Państwa w błąd, gdyż insynuacja o rozpyleniu jakiegoś gazu nie miała żadnych podstaw, a przelanie jej na papier mogło mieć jedynie na celu wzbudzenie niepotrzebnych sensacji.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 38