BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Komunikat

Szanowni Państwo

W związku z zapowiedzianym przez związki zawodowe od 8 kwietnia (poniedziałek) bezterminowym strajkiem zwracam się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Z danych, jakimi dysponuje szkoła, wynika, że nie będzie możliwości przeprowadzenia w dniach strajku zajęć dydaktycznych. Szkoła dołoży wszelkich starań, by w szczególnych przypadkach dzieciom, które nie mają opieki i zostaną przyprowadzone do szkoły, zapewnić bezpieczny pobyt.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na stronie internetowej szkoły, e-Dzienniku oraz w komunikatach umieszczonych na drzwiach szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa