BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

Posłuchaj artykułu

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019.


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 w województwie śląskim będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

 1. Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
 • Języka Polskiego;
 • Matematyki;
 • Historii
 • Języka Angielskiego;
 • Języka Niemieckiego;
 • Biologii;
 • Geografii;
 • Fizyki;
 • Chemii;
 • Języka Francuskiego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz.125 ze zm.) szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną ogłoszone do 30 września 2018 r.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach umieszczane będą sukcesywnie informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.