BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Konsultacje od 1 czerwca dla klas IV-VIII

Posłuchaj artykułu

Wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 zapraszamy na konsultacje:

HARMONOGRAM

Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym konsultację do godz. 18:00 prosimy o powiadomienie (poprzez dziennik elektroniczny) nauczyciela przedmiotu o chęci skorzystania z tej formy. 

Przypominamy, iż zobligowani jesteśmy do stosowania się wytycznych GIS, MZ oraz MEN, stąd też uczeń chcący brać udział w konsultacjach powinien posiadać zgodę Rodziców

Konsultacje z trenerami i nauczycielami wychowania fizycznego prosimy ustalać indywidualnie przez dziennik elektroniczny.