BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Organizowane przez kuratoria oświaty konkursy przedmiotowe co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych. Sprzyjają pogłębianiu wiedzy, rozwijają zainteresowania i twórcze myślenie. Co więcej,  otwierają drzwi do przyszłości.  Zdobycie tytułu laureata daje pierwszeństwo w przyjęciu do  wybranej przez ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Droga ta nie jest łatwa. Wymaga talentu, wiąże się z determinacją i systematycznością. Konkursy przedmiotowe składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego. Przez wszystkie te etapy, wykazując się ogromną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami nasi uczniowie uzyskali tytuły laureata i finalisty.

Tytuł laureata uzyskali:

  1. Jakub Brol – klasa 8a – język polski – opiekun Magdalena Kierpiec
  2. Antonina Motyl – klasa 7c – fizyka – opiekun Aneta Motyl
  3. Lena Iskra – klasa 8c – biologia – opiekun Wioletta Dobiech

Tytuł finalisty uzyskali:

  1. Mikołaj Stępniak-Bragança – klasa 8b – historia – opiekun Przemysław Lenart
  2. Jakub Brol – klasa 8a – fizyka – opiekun Aneta Motyl

Wszystkim serdecznie gratulujemy