BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

 „MAJ z Marią Konopnicką w Tygodniu Bibliotek 2022″

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”

W maju br. obchodziliśmy 180. Rocznicę urodzin Marii Konopnickiej- jednej z najwybitniejszych pisarek w historii polskiej literatury.

Biblioteka szkolna zorganizowała akcję czytelniczą „MAJ z Marią Konopnicką w bibliotece” w Tygodniu Bibliotek oraz Roku Konopnickiej. W ramach akcji przygotowano kilka inicjatyw dla czytelników.

ZorganizowanoSzkolny Konkurs Czytelniczy „Mistrz wzorowego czytania” dla uczniów klas 1-3. Celem konkursu było rozwijanie potrzeb i nawyków czytelniczych, upowszechnianie twórczości Marii Konopnickiej, a także odkrywanie i promowanie swoich zdolności. Uczestnicy konkursu losowali teksty z puli przygotowanej przez organizatora – „Na jagody”, „Co słonko widziało”, „O Krasnoludkach i o Sierotce Marysi”. Komisja konkursowa oceniała uczniów według kryteriów: płynność i bezbłędność, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Organizatorami konkursu były p. A. Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i p. I. Tutak -nauczyciel bibliotekarz.

Przeprowadzono szkolny etap Miejskiego Konkursu plastycznego Ilustracja do bajki “O krasnoludkach i sierotce Marysi” Marii Konopnickiej. Celem konkursu było uczczenie Roku Marii Konopnickiej, rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci oraz promocja literatury dla dzieci. Kryteria oceny to: twórczy charakter pracy, zgodność z tematyką, pomysłowość w stworzeniu pracy oraz estetyka pracy. Jury po burzliwych naradach postanowiło nagrodzić 5 najlepszych prac. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: III miejsce – Hanna Wodzisławska z kl.3d, wyróżnienia – Oliwia Gajewska z kl.3c oraz Marta Konowska z kl.3d. Organizatorem konkursu była Filia nr 10 Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej na podstawie książek Marii Konopnickiej. Odbyły się zajęcia czytelnicze: „Stefek Burczymucha” – oswajamy strach w klasach pierwszych, „Pomiędzy snem a jawą” w klasach drugich, „Krasnoludki są na świecie” w klasach trzecich, „Moje ulubione wiersze Marii Konopnickiej” – magia bajkowego świata w klasach czwartych, oraz zajęcia biblioteczne “Biblioteka – świat w jednym miejscu” w klasach piątych.

Na spotkaniach aktywu bibliotecznego przybliżano sylwetkę autorki oraz prezentowano literackie ciekawostki z życia Marii Konopnickiej, a także czytano utwory tej wybitnej polskiej pisarki.

W czytelni na długich przerwach odbywało się głośne czytanie wierszy Marii Konopnickiej

Przygotowano gazetki okolicznościowe: „Biblioteka – świat w jednym miejscu” (gazetka promująca święto bibliotek) oraz „M jak MARIA” -patronka 2022r. poświęcone życiu i twórczości Marii Konopnickiej.

Zorganizowano wystawy: „Maria Konopnicka jedna z najwybitniejszych pisarek polskiej literatury” prezentacja twórczości poetki ze zbiorów biblioteki szkolnej, „Nowości w bibliotece”(ekspozycja książek otrzymanych w darze od czytelników), “Krasnoludki są na świecie” – prace plastyczne wykonane podczas zajęć w ramach akcji majowej.

Tydzień Bibliotek zaakcentowano również na XII Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Akcja „MAJ z Marią Konopnicką w bibliotece” była doskonałą okazją do popularyzacji twórczości tej wybitnej polskiej pisarki oraz rozbudzenia dziecięcej wyobraźni.Podejmowane działania wpisują się w obchody ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne święto bibliotek przebiegało pod hasłem: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Odnosi się do biblioteki, jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do Universum. Cały świat w jednym miejscu. Cała wiedza o świecie na wyciągnięcie ręki.

Info Iwona Tutak