BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Mam supermoc – dbam o zdrowie

Nasza SUPERMOC!

1 grudnia klasy młodsze uczestniczyły w zajęciach w ramach pilotażowego programu edukacyjnego “Mam supermoc – dbam o zdrowie”. Program realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oraz Społecznej Fundacji “Ludzie dla ludzi” przy wsparciu Federacji Stowarzyszeń “Amazonki”. Celem powyższych zajęć było uświadomienie dzieci, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, prawidłowe odżywianie oraz zapoznanie z chorobami cywilizacyjnymi w tym nowotworami. 
Serdecznie dziękujemy prowadzącym – wspaniałym, mądrym i dzielnym AMAZONKOM.