BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Mam tę (super)moc!

W  środę 29 listopada 2023 r. klasa II A wraz z wychowawcą panią Anną Wójcik i nauczycielem-bibliotekarzem panią Aliną Kowalczyk uczestniczyła w interesujących zajęciach zorganizowanych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie pt. Mam tę (super)moc!

Spotkanie zostało umiejętnie  poprowadzone przez panią Katarzynę Kucharzewską. Uczniowie rozpoczęli spotkanie przywitaniem, w którym krótko się zaprezentowali. Później wysłuchali opowiadań na temat mocy, (mocnych stron) jakimi można się wyróżniać. Następnie ich zadaniem było przedstawienie swoich supermocy na rysunkach oraz zaprezentowanie się na forum. 

Zajęcia uświadomiły uczniom ich wartość i poniosły samoocenę, a także dały motywację do rozwijania swoich super mocy. To była wartościowa lekcja!