BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Matematyka w geografii

Posłuchaj artykułu

III edycja powiatowego konkursu dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

Cele  konkursu:

  • Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i geografii
  • Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli
  • Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Etap szkolny odbędzie się 14 lutego pod opieką nauczyciela geografii Rafała Ostrowskiego.

Organizator:
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
42 -200 Częstochowa , ul. T. Kościuszki 8

mgr Małgorzata Hercog – nauczyciel matematyki
mgr Urszula Pijet – nauczyciel geografii

[icon name=”file-pdf-o” class=”fa-2x” ] Regulamin i zakres materiału