BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Młodzieżowa Akademia Życia – podsumowanie

16 lutego w Miejskim Dom Kultury podsumowano projekt adresowany do uczniów częstochowskich podstawówek, a związany z profilaktyką uzależnień.

W finałowej gali wzięło udział około 400 uczniów z opiekunami. Stała się ona także okazją do podjęcia nauczycieli z Berdyczowa, którzy w ramach wymiany przebywają z wizytą w Częstochowie. Na tę okazję goście z Ukrainy przygotowali specjalne upominki oraz spektakl, który uzupełnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 38.

Konkurs „Młodzieżowe Akademie Życia” realizowano w ramach programu „Młodość bez uzależnień” wpisanego w zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025.

W projekt zaangażowało się bardzo wiele placówek, w tym: SP 7, SP 8, SP 11, SP 12, SP 13, SP 15, SP 16, SP 17, SP 21, SP 22, SP 24, SP 25, SP 26, SP 27, SP 29, SP 31, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 39, SP 41, SP 48, SP 49, SP 52, SP 53 i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. Skorzystały one z dofinansowania, które Miasto przyznało na łączną kwotę 136 tys. zł.

Celem projektu było zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie podniesienia świadomości o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, m.in. spożywania alkoholu oraz ograniczenie czynników ryzyka zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży  poprzez  wzmocnienie pozytywnej roli środowiska rówieśniczego i rodzinnego.

W ramach projektu szkoły prowadziły różne formy zajęć m.in.:
    • warsztaty i spotkania edukacyjne, prozdrowotne, mające na celu aktywizację ogólnorozwojową dzieci i młodzieży, naukę zdrowego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy rówieśniczej;
    • porady psychologiczne, treningi umiejętności życiowych;
    • gry, zabawy i zawody rekreacyjno-sportowe promujące zachowania fair play;
    • spotkania indywidualne dostosowane do potrzeb ucznia;
    • warsztaty, zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, wycieczki i rajdy, kierowane m. in. do dzieci z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy;
    • warsztaty dla rodziców i opiekunów uczniów, rozmowy, spotkania dotyczące m.in. sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami ryzykownymi oraz zażywania środków psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych.
      
Podczas uroczystego podsumowania prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podziękował szkołom za aktywny udział w programie i wręczył certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.
– Każdy ma prawo być szczęśliwy, akceptowany przez rodziców, nauczycieli i kolegów, każdy powinien mieć dobre życie. Niestety bywa różnie i próbując zagłuszyć swoje problemy niektórzy sięgają po coś, co nie jest ich rozwiązaniem, ale odsunięciem w czasie. Pojawiają się małe diabełki, które trzeba pokonać. Wtedy najlepiej skorzystać z pomocy starszych, na przykład pedagogów – mówił ze sceny prezydent.
Organizatorem projektu był Urząd Miasta Częstochowy, którego przedstawiciele z dwóch wydziałów – Edukacji oraz Polityki Społecznej byli obecni podczas finału.

Informacja UM Częstochowa