BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Młodzieżowa Akademia Życia

Projekt

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ŻYCIA (MAŻ)

„Młodość bez uzależnień”

Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowa

Czas realizacji 01.10.2022 – 15.12.2022 r.

Celem programu, jest rozwój działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Poszerzenie posiadanej wiedzy o konsekwencjach oraz zagrożeniach wynikających

z używania środków psychoaktywnych. Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Przeciwdziałanie konfliktom rówieśniczym i nauka asertywnego zachowania.

W ramach projektu, odbędzie się szereg zajęć i warsztatów edukacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej, wycieczki, rajdy, zawody sportowe oraz konkurs wiedzy dla wszystkich uczniów. Przewidziane jest również spotkanie rodziców klas starszych z psychologiem. Dodatkowo co tydzień, dla uczniów z rodzin, w których występuje problem alkoholowy jak również wszystkich zainteresowanych tematyką, odbywać się będą: zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, z j. angielskiego, plastyczne w tym arteterapia i kółko podróżnicze.

Szczegółowe informacje będą ogłoszone przez wychowawców poszczególnych klas. Informacje można też uzyskać bezpośrednio od nauczycieli zaangażowanych w projekt. 

Agnieszka Krzypkowska, Joanna Jamska, Agnieszka Rzeźniczak, Ewa Ćwiklińska

Nauczyciele: Agnieszka Krzypkowska / koordynator /- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, (zajęcia TUS, zaj. Dot.Promocji Zdrowia)

Joanna Jamska – nauczyciel plastyki (zajęcia plastyczne, arrterapia)

Agnieszka Rzeźniczak – nauczyciel j. angielskiego

Ewa Ćwiklińska – nauczyciel geografii (rajdy piesze, wycieczki)