BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Moja Biało – Czerwona

Posłuchaj artykułu

23 listopada w SP 41 miała miejsce Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Moja Biało – Czerwona.  W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. Podczas części artystycznej uczniowie SP 41 prezentowali wyróżnione utwory poetyckie. Każdy uczeń otrzymał – oprócz dyplomu – tomik poezji pt: „Moja Biało – Czerwona”.  Ilustracjami do wierszy nadesłanych na konkurs są prace plastyczne z Miejskiego Konkursu Plastycznego  m.in.  naszych uczennic Mai Dymek, Magdy Janowskiej i Emilii Gielec z klasy IVb.  Przypominamy, że dziewczynki w maju zajęły wysokie miejsca w konkursie.

dav
Gratulujemy:)