BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Nauczanie zdalne


Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkół i placówek do końca ferii znajdą Państwo w komunikacie dołączonym do wiadomości oraz na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy. Zachęcamy także do bieżącego śledzenia innych informacji udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.Prosimy o przekazanie tej informacji nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom.Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 38