BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Nauka hybrydowa

W związku z planowanym powrotem do nauki stacjonarnej informujemy Państwa, że podstawowym priorytetem dla Naszej Społeczności będzie zwrócenie szczególnej uwagi na integrację i odbudowę relacji rówieśniczych wśród dzieci i młodzieży.

W pierwszych dniach na spotkaniach z wychowawcami i psychologiem zostaną omówione bieżące sprawy ważne dla społeczności szkolnej oraz stworzona zostanie atmosfera, która pomoże uczniom uporać się z różnymi problemami wynikającymi z izolacji.

W tych dniach uczniowie nie będą mieli przeprowadzanych sprawdzianów i kartkówek, a czas ten będzie poświęcony również na możliwość poprawy i uzupełnienia wiedzy i umiejętności wynikającej z podstawy programowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram nauki hybrydowej w dniach 17 – 28 maj 2021 r.

Harmonogram zajęć hybrydowych