BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

NIE dopalam się

Posłuchaj artykułu

W czerwcu 2018 r. nasi uczniowie wzięli udział w Konkursie na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez Uzależnień”. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Polityki Społecznej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Częstochowie. Celem konkursu było propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez ukazanie szkodliwości i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Uczniowie klasy IV a przygotowali przedstawienie taneczne, w którym podjęli się realizacji tego poważnego zagadnienia. Ich spektakl pt. „NIE dopalam się” zajął III miejsce.

Gratulujemy!