BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Niebieski kwiecień – podsumowanie

Miesiąc kwiecień jest czasem, w którym pochylamy się nad tematyką autyzmu. Celem jest pogłębienie wiedzy o autyzmie, a także uwrażliwienie na różnorodność społeczną, zwiększenie akceptacji osób dotkniętych autyzmem.

Dnia 2 kwietnia 2022 roku w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu dokonane zostało podsumowanie szeregu działań, jakie miały miejsce w szkołach częstochowskich w ramach projektu „Niebieska szkoła”, organizowanym przez ZSS nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie,
w którym brała udział także nasza szkoła. Pani Dyrektor Anna Dymek oraz p. Katarzyna Klimas (szkolny koordynator projektu) podczas gali odbywającej się w Miejskim Domu Kultury odebrały dyplom „Niebieskiej szkoły przyjaznej osobie ze spektrum autyzmu”.

W kwietniu w naszej szkole obchodziliśmy II Szkolny Miesiąc Świadomości Autyzmu. W  tym czasie klasy IV-VIII na zajęciach z wychowawcą, przy pomocy prezentacji multimedialnej i innych materiałów przygotowanych przez nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, brały udział w zajęciach, które uświadamiały uczniom czym jest autyzm i z jakimi trudnościami borykają się ludzie nim dotknięci.

Klasy młodsze wzięły udział w konkursie plastycznym „Autyzm oczami dziecka”, którego rezultatem są przepiękne prace plastyczne.

Wyniki konkursu:

I miejsce: kl. 3d

II miejsce: kl. 3a

III miejsce: kl. 3b

Dnia 12 kwietnia cała szkoła „zapaliła się na niebiesko”, tego dnia większość uczniów i nauczycieli – na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem – przyszło do szkoły z niebieskimi elementami garderoby, a także korytarze, jak i okna szkoły przybrały kolor niebieski. Klasy wzięły udział w konkursie na „Niebieską klasę”.

Tytuł „Niebieskiej klasy” otrzymały: kl. 2b, 2c, 3d, 4b (społeczność tych oddziałów była w 100% ubrana na niebiesko).

Wyróżnienie otrzymały klasy: kl. 1a, 3d, 6a, 6b, 7a, 7d

Wszyscy autorzy prac jak i najbardziej niebieska klasa zostali nagrodzeni.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności naszej szkoły, która włączyła się w akcję  „Szkolny Miesiąc Świadomości Autyzmu”.