BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Obiady na stołówce

Posłuchaj artykułu

Jeżeli uczniowie chcą korzystać z obiadów. Prosimy o wpłaty za miesiąc wrzesień w wysokości 57 zł. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001. Termin wpłaty to 8 września 2017 r.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Na herbatę wpłata do 10 każdego miesiąca przez pośrednictwo wychowawców do pani intendentki.