BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Obiady w maju

Posłuchaj artykułu

Koszt obiadów w maju wynosi 70 zł. Rodzice, których dzieci nie korzystały z wyżywienia w dniach 8-12.04, 24-26.04 oraz 29-30.04 mogą odliczyć kwotę 3,50 zł za każdy dzień.

Wpłaty proszę dokonywać na konto 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001
W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.