BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Obiady we wrzśniu

Obiady będą wydawane od dnia 5 września. Prosimy o informację poprzez wychowawców czy dziecko będzie korzystało ze stołówki celem odpowiedniego zapotrzebowania produktów spożywczych. Cena za miesiąc wrzesień 90 zł. Ceny na kolejne miesiące będą publikowane w zakładce szkoła -> stołówka.