BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Opieka stomatologiczna – zmiana usługodawcy

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa i placówkami stomatologicznymi Uczniowie Naszej Szkoły zostali objęci opieką stomatologiczną, które będzie świadczone przez  

CSE PROMED 

UL. BRACI ŚNIADECKICH 8

Poradnia dla dzieci i młodzieży pracuje od poniedziałku do czwartku w godz.:

poniedziałek 8.00 – 14.00

wtorek -13.00 – 19.00

środa 13.00 – 19.00

czwartek 8.00 – 14.00

– Do podstawowych usług świadczonych w ramach NFZ należą: badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne, leczenie zachowawcze, lakowanie, lakierowanie zębów, impregnacja zębiny, usuwanie zębów, skaling, 

– Pacjenci pierwszorazowi zobowiązani są do wcześniejszego, osobistego stawiennictwa w Poradni z kartą chipową lub książeczką zdrowia dziecka celem rejestracji.

– Telefony na rejestrację: 34 390 66 69, 514 221 080, 796 363 856

Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Zgodnie z rozdz. 7 ustawy dokumentacja medyczna przechowywana jest przez lekarza dentystę, który jest administratorem danych.