BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Otwórz się na zawód – konkurs

W dniu 30 marca 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się pierwsza edycja konkursu promującego szkolnictwo zawodowe „Otwórz się na zawód”. Konkurs zorganizowano pod patronatem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Centrum Informacji Zawodowej.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było upowszechnienie kształcenia zawodowego, zachęcenie młodych ludzi do zapoznania się z zawodami szkoły branżowej w Zespole Szkół Technicznych: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci i instalacji sanitarnych.

Konkurs składał z dwóch etapów:

Etap I – test teoretyczny, składający się z 15 pytań, odrębnie z branży robót wykończeniowych oraz branży instalacyjnej. Do etapu II jury wyłoniło 3 drużyny z każdej branży, które zdobyły największą ilość punktów.

Etap II – Część praktyczna polegała na wykonaniu określonego zadania (wyrobu) na przygotowanym stanowisku pracy dla montera zabudowy i robót wykończeniowych oraz montera sieci i instalacji sanitarnych. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny dwuosobowe: Jakub Bąk i Julian Brzozowski, oraz Szymon Dądela i Miłosz dziewiątkowsk. P

o zaciętej rywalizacji w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  trzecie miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły:Jakub Bąk i Julian Brzozowski z klasy 8 D.

Nagrody zwycięzcom wręczył Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Rafał Piotrowski.

Naszym przedstawicielom serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 38!