BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 3614075; 34 5065006 sp38@edukacja.czestochowa.pl

Poczytajowe przygody

W październiku Klub Czytelniczy rozpoczął druga edycję ogólnopolskiego programu CEO „PoczytajMY”. Nadal spotyka się z dziećmi z Filii miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie.
W tym roku szkolnym na lekturę wybraliśmy poezję Juliana Tuwima. Zadaniem naszym jest stworzenie takich sytuacji i klimatu, aby dać naszym podopiecznym możliwość przeżycia utworu poetyckiego, uwrażliwić ich na piękno żywego słowa. Na pierwsze spotkanie wybraliśmy utwór „Lokomotywa”. Nasi podopieczni poznali wygląd i zasady działania maszyny parowej na podstawie wiersza i ilustracji. Odbył się pokaz ilustracji lokomotyw: parowej, elektrycznej i spalinowej. Przeprowadziliśmy rozmowę na temat zasad bezpieczeństwa w czasie podróży pociągiem. Na zakończenie spotkania dzieci zostały zaproszone do zabawy ruchowej „Para buch, koła w ruch” przy piosence „Jedziemy pociągiem”. Mamy nadzieje, że dzięki temu utworowi, zachęciliśmy dzieci do rozwijania zainteresowań technicznych.

Szkolny koordynator programu: Iwona Tutak

Poczytajowe przygody / Google Photos