BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

„Podaruj znicz na Kresy”

To już XVII edycja tej akcji, mającej na celu upamiętnienie Polaków, którzy
zostali na kresach na zawsze. Nasz szkoła również uczestniczyła w zbiórce.
Znicze zapłoną na opuszczonych grobach naszych Rodaków pochowanych na
tamtejszych cmentarzach, m.in. w Drohobyczu, we Lwowie, czy w Borysławiu.